Vad betyder Kabinettssekreterare?

En kabinettssekreterare är i Sverige utrikesdepartementets högste ämbetsman näst efter utrikesministern. Titeln motsvarar under modern tid den roll som en statssekreterare har i förhållande till ett statsråd som chef för något av de andra departementen inom regeringskansliet. Kabinettssekreteraren är numera, i likhet med statssekreterare, en politiskt tillsatt post. Ursprungligen var kab.. Läs vidar på Wikipedia

(i Sverige titel för) statssekreteraren i Utrikesdepartementet

Synonym till Kabinettssekreterare?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Snarkning, Vanebildande, Kabinettssekreterare, Bankomat, Legato, Aktersalong, Gossaktig