Vad betyder Juvenil?

Juvenil (av latin juvenilis, "ungdomlig") är inom biologin i allmänhet en term för ännu ej fortplantningsmogna organismer, alltså ett utvecklingsstadium före det adulta. Inom ornitologin hänsyftar juvenil på dräktstadiet efter pulli. Det vill säga fågeln bär inte längre dundräkt, är färdigvuxen och bär sin första riktiga fjäderdräkt. Juvenil är alltså inom ornitologi inget å.. Läs vidar på Wikipedia

barnsligt ungdomlig(biologisk term, medicinsk term) som avser unga individer, (om sjukdom) som drabbar barn || -t; -are

Synonym till Juvenil?

ungdomlig, barnslig, omogen, pueril


Läs mer om "Juvenil" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Musikkonservatorium, Diktamen, Toscakaka, Amoroso, Sugreflex, Ymnighet, Jaggernaut