Vad betyder Justitiemord?

Justitiemord är en term som idag vanligen används för att beteckna en situation då en person oskyldigt dömts för ett allvarligt brott. Från början avsågs endast de fall, då någon felaktigt hade dömts till döden, och således hade mördats av rättsväsendet, men i överförd bemärkelse avses numera samtliga fall där någon har blivit dömd felaktigt oavsett vilket straff den åtalad.. Läs vidar på Wikipedia

det att under rättsliga former döma en oskyldig

Synonym till Justitiemord?

orättvisa


Läs mer om "Justitiemord" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pektin, Segling, Snirkel, Rutschbana, Bandschaktare, Hejd, Runtomkring