Vad betyder Justitieminister?

Justitieminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för rättsväsendet och lagstiftningsfrågor. I Sverige, Norge och Danmark ansvarar justitieministern även för polisväsendet och kriminalvården, något som i andra länder ofta ligger på en annan minister, ofta med titeln inrikesminister. Justitieministern leder ett justitieministerium eller motsvarande och bistås i detta a.. Läs vidar på Wikipedia

regeringsmedlem som är chef för justitiedepartementet

Synonym till Justitieminister?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Trekamp, Mala, Teleportera, Konfirmand, Testamentsgivare, Tchadier, Enigma