Vad betyder Justitiekansler?

(JK) ämbetsman, chef för myndigheten Justitiekanslern, som på regeringens vägnar övervakar att domstolar och ämbetsverk följer lagar och förordningar

Synonym till Justitiekansler?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Uakari, Nominalist, Badhytt, Nervsvaghet, Kohesion, Myalgi, Kock