Vad betyder Justis?

[shysti:s]

Synonym till Justis?

rättskipning; rättsväsende; rättvisa


Läs mer om "Justis" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Snickerier, Luftfuktighet, Innertyg, Minibandspelare, Chassidism, Fria, Bombad