Vad betyder Justerare?

person som utsetts att justera protokoll || -n; pl., best pl. -arna

Synonym till Justerare?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Trimmer, Brista, Filosof, Observationsundervisning, Queerteori, Fornminne, Tryckluftsdriven