Vad betyder Justera?

rätta till, korrigera; granska och godkänna: justera protokoll (sport.) skada någon: X. blev justerad i den hårda matchen || -de

Synonym till Justera?


1. rätta till, rätta, ställa in, inställa, korrigera, reglera, kalibrera, trimma, rucka; anpassa, ändra, jämka, förbättra
2. godkänna, granska
3. (sport) skada, märka, tillfoga kroppsskada, tackla för hårt


Slumpvalda ord:

Destillationsprodukt, Stadsstat, Fiskgli, Nattyxne, Smaskig, Matro, Utgrunda