Vad betyder Jury?

För tidskriften för kriminallitteratur se Jury (tidskrift). En jury är en grupp människor med uppdrag och befogenhet att fatta ett eller flera beslut. == Jury inom domstolsväsendet == När en jury används i en rättegång är dess roll vanligen att uttala sig om skuldfrågan: medan påföljden bestäms i några jurisdiktioner helt av domaren, i andra av juryn efter instruktioner av domare.. Läs vidar på Wikipedia

domstolsnämnd av icke-jurister som (i Sverige bara i tryckfrihetsmål) avgör frågan skyldig-icke skyldig; nämnd som (vid pristävling) avgör vem som skall få pris eller dylikt || -n; -er

Synonym till Jury?

domstolsnämnd; tävlingsjury, domarkommitté, prisdomarnämnd, nämnd, panel


Läs mer om "Jury" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sakteligt, Morfar, Smeka, Allt, Silkesapa, Fastnita, Elaking