Vad betyder Jurta?

Jurta (plural: jurtor) är ett slags tält som uppförs för att användas som bostad av flera nomadfolk i Sibirien, i synnerhet tunguser och jakuter, samt även förekommer på Kamtjatka, i Mongoliet och i Turkestan. En jurta är oftast kägelformig, med resning av smala bjälkar, utanpå stundom belagd med lera och grästorvor. På en fristående äril i jurtans mitt brinner en ständigt underh.. Läs vidar på Wikipedia

tält av filt som används av nomadstammar i Centralasien || --n; jurtor Äv. jurt || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Jurta?

jurt


Läs mer om "Jurta" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Anstorma, Skarpsyn, Ghetto, Redaktionell, Trigonometri, Utbryta, Deklarerad