Vad betyder Jurist?

En jurist, i vanlig mening någon som avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen, är utbildad för att kunna analysera och lösa juridiska problem samt tolka lagar och andra författningar, lagförarbeten, rättsavgöranden och avtal. En jurist kan t ex arbeta i domstol, på advokat- eller juristbyrå, i kommunal eller statlig förvaltning, i intresseorganisationer, banker, försäkringsbolag.. Läs vidar på Wikipedia

person som avlagt (eller studerar för) juridisk examen; person som arbetar med juridiska frågor || -en; -er

Synonym till Jurist?

rättslärd, lagfaren person, advokat, lagklok, lagkarl, sakförare, notarie


Läs mer om "Jurist" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Veckoslut, Narkotisk, Acetylsalicylsyra, Hypnotisk, Andningsorgan, Komocka, Digression