Vad betyder Juridisk?

rätts-, rättslig, rättsvetenskaplig; juridisk person se person 1; juridiskt ombud person som representerar någon i rättsfrågor, till exempel i rättegång; juridisk byrå företag som ger juridisk hjälp, dvs. hjälp att bevaka rättigheter enligt lag || -t

Synonym till Juridisk?

rättsvetenskaplig, rätts-, rättslig


Läs mer om "Juridisk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ortoped, Kristdemokrat, Nyanserad, Inkvisition, Trigger, Glukos, Surr