Vad betyder Juridik?

Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som yrkesmässigt arbetar med juridik kallas jurist. Det vetenskapliga studiet av juridik kallas rättsvetenskap. Rätten består av ett flertal/några rättskällor, såsom statuter (skriven rätt), praxis, förarbeten, doktrin och i vissa fall även sedvänja. Med ett gemensamt namn brukar de olika reglerna kallas normer, vilke.. Läs vidar på Wikipedia

kunskap om lag och rätt; rättsvetenskap || -en

Synonym till Juridik?

rättsvetenskap, jurisprudens; lagfarenhet, lagkunskap, rättskännedom


Läs mer om "Juridik" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ekonomisera, Dingbat, Ladusvala, Fantasidjur, Reflexljus, Hachis, Riskmoment