Vad betyder Junta?

En junta (spanska – förening, sällskap) är en sammankomst av en mindre grupp människor. Junta används vanligen i betydelsen militärjunta, en regering som tillsatts efter en militärkupp. Historiskt sett användes beteckningen junta för den alternativa administration som byggdes upp i Spanien under den franska ockupationen i början av 1800-talet och i Chile efter militärkuppen på 70-tal.. Läs vidar på Wikipedia

grupp eller 'klick', vanligen en som tagit makten genom en kupp; jämför syjunta || -n; juntor

Synonym till Junta?


1. militärjunta, militärregering, politisk klick
2. sällskap, grupp, klubb, förening, syjunta


Läs mer om "Junta" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Saka, Gondol, Maskeringstejp, Nittondel, Gip, Vaktavdelning, Fattighjon