Vad betyder Junior?

Junior kan syfta på: Junior (film) – en amerikansk komedifilm från 1994 Junior, West Virginia – en stad i West Virginia Junior (barnprogram) – ett barnprogrammet Junioridrott – en tävlingsklass baserad på ålder Junior (fotboll) – ett begrepp inom fotboll för att beteckna en spelare som är ung eller en tävlingsform för unga spelare Junior – fotbollsspelaren född 1976, se Jos.. Läs vidar på Wikipedia

jr, j :r den yngre (ofta efter namn för att skilja från fadern, senior) || oböjl. yngre idrottsman, medlem eller dylikt || -en; -er

Synonym till Junior?

[ju:-]
adj.
den yngre, jr, j:r, d.y.
Motsatsen till Junior

senior
[-å:r]
subst.
tävlande i den yngre klassen, underårig idrottsman; yngre medlem
Motsatsen till Junior

senior


Läs mer om "Junior" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tapioka, Cyklop, Sloven, Debatt, Emu, Sagd, Vattenbrist