Vad betyder Jungman?

Jungman (från lågtyskans "Jungmann", ung man) är en titel för en sjöman inom däcksavdelningen som är ny i tjänsten, och mindre erfaren än en matros. Efter viss tid till sjöss sker befordran till befaren jungman. == SverigeRedigera == Enligt svenska bestämmelser, har en sjöman inom däcksavdelningen behörighet som jungman efter sina tre första månader i sjötjänst. Efter ytterliga.. Läs vidar på Wikipedia

(sjöman med) lägsta manskapsgraden på handelsfartyg

Synonym till Jungman?

sjömanslärling, skeppsgosse, lättmatros


Läs mer om "Jungman" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Saturnalier, Stormogul, Tjurved, Krossa, Skogvaktare, Argsint, Stator