Vad betyder Julotta?

En julotta är den gudstjänst som hålls tidigt på juldagsmorgonen. I Svenska kyrkan har denna gudstjänst länge varit den dominerande julgudstjänsten, men har på senare tid tappat mark till julbönen och julnattsmässan på julafton. Tillsammans med adventsgudstjänsterna är julottan dagen då kyrkorna får besök av många som annars inte brukar gå i kyrkan eller inte är troende kristna... Läs vidar på Wikipedia

gudstjänst på juldagens morgon || -n; -ottor

Synonym till Julotta?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Akro, Wc, Djupfrysa, Skrivtyg, Jubeldoktor, Uzbekisk, Gudomlig