Vad betyder Julle?

Julle är en klinkbyggd båttyp med bred tvär akter. Den ska inte förväxlas med jolle som oftast är en helt annan båttyp. En i Bohuslän vanligt förekommande båttyp är bohusjullen eller långedragsjullen. Vanligt är att den är byggd i furu på ekspant. Jullen användes för till fiske och transport, samt i modernare skepnad till nöjessegling. De mindre jullarna från cirka fyra meters .. Läs vidar på Wikipedia

se jolle || -n; jullar

Synonym till Julle?

se jolle


Läs mer om "Julle" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Postludium, Sill, Konvergera, Himmelsstreck, Bergrester, Totalisator, Ungherre