Vad betyder Juliansk?

julianska kalendern den tideräkning som infördes av Julius Caesar år 46 före Kristus, där året har 365 dagar och vart fjärde år är skottår, ersattes 1582 (i Sverige 1753) av den förfinade gregorianska kalendern || -t

Synonym till Juliansk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Argentinare, Nattyxne, Glasbruk, Kanalisation, Digitalur, God, Upphaussad