Vad betyder Juft?

se ryssläder || -en el. -et

Synonym till Juft?

ryssläder, juftläder


Slumpvalda ord:

Akromatisk, Livsdyrkare, Fyndighet, Yttra, Nedklassa, Tilltaga, Indelt