Vad betyder Jude?

medlem av det folk som i biblisk tid bodde i Palestina och senare spreds över världen och som hållit fast vid sin religion o./el. kultur || -n; judar

Synonym till Jude?

israelit, mosaisk trosbekännare, person av judisk börd, hebré, Israels barn, semit


Läs mer om "Jude" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Heureka, Plommonstop, Kungahus, Lexikon, Ignorans, Chiffrera, Kopter