Vad betyder Jubilar?

person som firar jubileum || -en; -er

Synonym till Jubilar?

festföremål, födelsedagsbarn


Slumpvalda ord:

Strupe, Hamn, Kontaktuppgift, Befolkningspyramid, Slas, Skit, Reduktionism