Vad betyder Jubeldoktor?

Jubeldoktor (doctor jubilaris) är en titel som genom en särskild promotion tilldelas den som 50 år tidigare promoverats till doktor vid ett universitet. Titeln förkortas till exempel Fil. jubeldr eller FjubD. Innan promotion för filosofie doktorsgraden infördes vid svenska universitet promoverades man vid filosofiska fakulteten till filosofie magister. Efter 50 år kunde man då promoveras t.. Läs vidar på Wikipedia

(hederstitel som utdelas till) den som haft doktorsgrad i 50 år

Synonym till Jubeldoktor?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Jubelsmatter, Salpetersyra, Stopover, Nere, Skyltljus, Spandauer, Snipa