Vad betyder Jubel?

(uttryck för) stor glädje: folkets. jubel mötte honom || jublet

Synonym till Jubel?

fröjd, glädje, munterhet, hänförelse, glädjerop, ovation, hyllningar, bifallsrop; triumf
Motsatsen till Jubel

jämmer


Slumpvalda ord:

Paraffin, Tillpassning, Termit, Svaja, Surinames, Decisiv, Repartisera