Vad betyder Joystick?

Joystick, alternativt styrspak, är en anordning som används för att styra funktioner som behöver påverkas i alternativa riktningar; höger-vänster och fram-back, alternativt upp-ned. Med komplexa joystickar kan man dessutom genom vridning påverka rotationen hos styrobjektet. En vanlig tillämpning är som inmatningsenhet till TV- och datorspel. Den består av en spak och minst en knapp. Gen.. Läs vidar på Wikipedia

(engelska, egentlig betydelse 'styrspak', 'styrpinne' på flygplan) (datateknisk term) styrspak till datorer, bland annat som spelredskap || -en; -ar äv. -s

Synonym till Joystick?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Torvmark, Mansdominerad, Stridighet, Dragharmonika, Orienterare, Business, Skrytpryl