Vad betyder Journalistik?

Journalistik kallas den framställning, insamling, urval och bearbetning av innehåll som präglas av rapportering från verkliga, och ofta aktuella, händelser, nyheter. Materialet sammanställs av journalister och sprids genom press, etermedia eller via internet och anses vara en av de främsta källorna till information och åsikter i det nutida samhället, vilket ofta brukar sammanfattas med a.. Läs vidar på Wikipedia

det att skriva i tidning; det som någon skriver som journalist || -en

Synonym till Journalistik?

journalistverksamhet; tidningsskriveri(er), nyhetsjakt; nyheter och reportage i massmedier


Läs mer om "Journalistik" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Lufsig, Karbunkel, Klokhet, Laboratorium, Stegring, Infektion, Bullerfri