Vad betyder Journalist?

En journalist är en person som – oftast yrkesmässigt – arbetar med journalistik, det vill säga samla in och framställa material för offentliggörande i medier. Sådana medier kan vara press (dags- och kvällstidningar samt tidskrifter), etermedier (radio och tv) eller Internet. En journalist behöver inte ha en journalistutbildning. Förr kunde yrkesexamen journalist erhållas från svens.. Läs vidar på Wikipedia

person som har till yrke att skriva i tidningar och dylikt (reporter, kritiker med mera) || -en; -er

Synonym till Journalist?

tidningsman, publicist, tidningsmakare, nyhetsman, reporter, redaktör, pressman, korrespondent, skribent, pennskaft, tidningsmurvel, murvel


Läs mer om "Journalist" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Psi, Fornforskare, Tvagning, Supertanker, Reklamblad, Mellis, Mantalsskrivning