Vad betyder Journal?

dagbok för löpande anteckningar: föra journal; se även sjukjournal tidskrift || -en; -er

Synonym till Journal?


1. dagbok, liggare, diarium, loggbok; patientjournal
2. tidskrift, veckomagasin, magasin, tidning; nyhetsmagasin, aktuellt


Läs mer om "Journal" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Smyg, Samordning, Jungfrubur, Skyddsarbete, Griljering, Futurum, Bergspass