Vad betyder Joule?

Joule (J) är den härledda enheten för energi i Internationella måttenhetssystemet (SI) och definieras: Energin en joule motsvaras av följande: Arbetet av en kraft på en newton över en meter Arbetet som krävs för att flytta en elektrisk laddning på en coulomb genom en potentialdifferens på en volt Arbetet som krävs för att producera en watt kontinuerligt under en sekund, det vill säg.. Läs vidar på Wikipedia

(J) måttenhet för energi; jämför kalori || -n; pl. =, best. pl. -n

Synonym till Joule?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Konservburk, Vill, Lantlig, Asteroid, Hyreshaj, Glyptik, Fauvist