Vad betyder Jota?

Jota eller iota (nygrekiska ιώτα, ióta, eller γιώτα, gióta, av klassisk grekiska ἰῶτα) (versal: Ι; gemen: ι) är den nionde bokstaven i det grekiska alfabetet. Den hade i det joniska talbeteckningssystemet siffervärdet 10. Dess ljudvärde var i antik grekiska [i]. I modern grekiska uttalas den även som [j] om den står framför en vokal. Jota motsvaras i det latinska alfabetet.. Läs vidar på Wikipedia

[jå:-]
[jo:-]

Synonym till Jota?

inte ett jota inte ett dugg, inte det ringaste, inte någonting


Läs mer om "Jota" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Barbent, Jiujitsu, Bergsskreva, Arrondering, Doyenne, Ledning, Grodperspektiv