Vad betyder Jordskred?

Jordskred uppkommer när hållfastheten i marken försämras såpass att marken inte längre är i jämvikt utan börjar att röra på sig. Jorden rör sig då snabbt över en eller flera glidytor. Jordskred förekommer i finkorniga jordarter såsom silt och lera. Det finns även det som kallas "ras" som sker i jordarter som sand eller grus. == Typer == Jordskred delas in i två skilda huvudtype.. Läs vidar på Wikipedia

det att en större jordmassa ändrar läge genom att glida; (bildlig betydelse) snabb och stor förändring, speciellt av partiställning efter ett val: jordskredsseger

Synonym till Jordskred?

jordras, ras, skred; snabb omvälvning, våldsam förändring


Läs mer om "Jordskred" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Anfang, Kurare, Drilla, Femdagarsvecka, Efeb, Orostid, Egenfrekvens