Vad betyder Jordskorpa?

Jordskorpan kallas också för jordens skal. Den täcker hela jorden och tjockleken varierar från land till hav. Kontinentalskorpan är 35–70 km tjock och består av magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter som utgör kontinenterna och områdena på grunt vatten. En konsekvens av densitetsskillnaden är att när kontinentalskorpan och oceanbottenskorpan möts i subduktionszoner blir oce.. Läs vidar på Wikipedia

jordens yttre, fasta hölje

Synonym till Jordskorpa?

litosfär


Läs mer om "Jordskorpa" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Prognosera, Sommargylling, Harpist, Expatriera, Veterlig, Kommission, Erinnyer