Vad betyder Jordreform?

En jordreform är en omfördelning av odlingsbar jord genom statliga åtgärder. De svenska jordreformerna under tidigt 1800-tal var den svenska motsvarigheten till det som kallas den agrara revolutionen. En del jordreformener innebär skiften där likvärdig jord utbyts mellan ägare, eventuellt med vissa inslag av tvångsförsäljningar. I andra fall innebär reformen att betydande jordarealer m.. Läs vidar på Wikipedia

omfördelning av äganderätten till jorden (genom politiskt beslut)

Synonym till Jordreform?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Saftrik, Persienn, Informationskanal, Rhenium, Accelerera, Myndling, Ragga