Vad betyder Jordning?

Med jordning ⏚ menas att ansluta flera ledare till en gemensam potential, en jordningspunkt. Generellt är jordning en del av skärmningsbegreppet (se EMC) och betyder att ansluta till lokal skärm. Jordning behöver inte ha något med mark att göra, t.ex. chassiejordning i fordon, jordplan på kretskort och liknande. Jordning i mark är historiskt sett en följd av åskskydd där en blixtströ.. Läs vidar på Wikipedia

det att jorda (1 och 2) || -en; -ar

Synonym till Jordning?

begravning


Läs mer om "Jordning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Hyreskasern, Levang, Praktik, Preparat, Frikostig, Ruderatmark, Lodis