Vad betyder Jordglob?

En jordglob är en klotformad karta över jorden, vanligtvis försedd med en träfot och en meridian av metall. Den vanligaste typen är mellan 20 och 40 cm i diameter och avsedd att placeras på ett bord. Även större modeller förekommer och placeras då vanligtvis på golvet. Många jordglober är belysta från insidan. Större jordglober går ofta att öppna och använda som förvaringsplats... Läs vidar på Wikipedia

(se bild)

Synonym till Jordglob?

glob, jordklot


Läs mer om "Jordglob" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Variationsrikedom, Blodpudding, Dekrepitus, Dricks, Avrop, Bearbetad, Tresidig