Vad betyder Jorddelning?

förändring av fastighetsindelningen på landsbygden (till exempel avstyckning och sammanläggning)

Synonym till Jorddelning?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Fika, Labyrintartad, Tigga, Pressveck, Solidarisera, Orientera, Svalla