Vad betyder Jordbruk?

Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller industriändamål. Ofta kombineras egentligt jordbruk, det vill säga växtodling och boskapsskötsel, med skogsbruk. Man brukar då tala om lantbruk. Sådd är en fas i odling då utsädet sätts i jorden. == Jordbrukets historia == De.. Läs vidar på Wikipedia

det att odla jorden och hålla husdjur; egendom där jord odlas

Synonym till Jordbruk?

lantbruk, jordbruksnäring, odling av åkermark, åkerbruk, agrikultur, modernäring; bondgård, gård, hemman, farm, gods, plantage, hacienda, lantegendom, jordbruksfastighet


Läs mer om "Jordbruk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Terzin, Hagla, Avskaffa, Pagefrisyr, Uppkomma, Indonesiska, Affektbetonad