Vad betyder Jordart?

Jordart är ett begrepp som används när man vill uttrycka jordens innehåll av sönderdelat berg, exempelvis morän, lera, rester av organismer exempelvis torv, dy eller kemiska utfällningar exempelvis kalkgyttja. Jordarter med stor mängd sönderdelat berg indelas efter kornstorlek i olika klasser. == Klassificering enligt kornstorlek (kornfraktioner)Redigera == Korngruppsskala, kornstorlek.. Läs vidar på Wikipedia

lös avlagring, till exempel grus, morän, lera

Synonym till Jordart?

jord, jordmån


Läs mer om "Jordart" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Varmblodig, Lady, Walesiska, Spader, Sparv, Klarseende, Finfin