Vad betyder Jordanier?

person från Jordanien || -n; pl. =

Synonym till Jordanier?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Dechiffrering, Blindbotten, Observans, Vitblond, Kabuki, Dilemma, Vendeltid