Vad betyder Jorda?

begravaförbinda (en elektrisk ledning) med jorden: jordad kontakt || -de

Synonym till Jorda?


1. (högt.) begrava, jordfästa, gravsätta
2. jordansluta, nolla, förse med jordledning


Slumpvalda ord:

Pastill, Flyttstajlning, Alkoholberoende, Flockledare, Omruskning, Precession, Telepatisk