Vad betyder Jord?

Denna artikel handlar om det geologiska begreppet. För andra betydelser, se jord (olika betydelser). Jord är den blandning av mineraler, lösa avlagringar, gaser, vätskor och organiskt material som täcker jordens landyta. Läran om jord delas in i pedologi (jordmånslära) och jordartsgeologi och är vetenskaper inom geomorfologin och kvartärgeologin. Jorden är den del av jordklotets landyt.. Läs vidar på Wikipedia

det som växter gror i, mylla, mark; planet, värld, speciellt jorden vår planet; (några bildlig betydelse uttryck) falla i god jord (om förslag och dylikt) mottas med intresse; (han var) som uppslukad av jorden spårlöst försvunnen; vilja sjunka genom jorden av skamkänsla; gå under jorden hålla sig dold; komma i jorden bli begraven; hålla sig på jorden hålla sig till verkligheten, vara förnuftig || -en; -ar

Synonym till Jord?


1. mull, mylla, jordmån, matjord, jordart, lerjord, lera; stoft; de dödas vilorum; falla i god jord mottas med intresse, vinna gehör
2. mark, markområde, torva, tomt, jordbruksmark, äga; markyta, fast mark, terra firma; gå under jorden hålla sig undan, gömma sig
3. jordklot, värld, planeten Tellus, vår planet; jordelivet, det timliga; allt mellan himmel och jord allt möjligt, allt tänkbart; hålla sig på jorden vara realist


Läs mer om "Jord" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Estetisk, Folknalle, Hussvala, Fysiologi, Deffa, Acefal, Damtrosor