Vad betyder Jonisering?

Jonisering innebär att en eller flera elektroner i en atom tas bort så att atomen får en positiv laddning, dvs blir en katjon. Fotojonisation är excitation med ljus och sker enligt samma lagar som fotoelektrisk effekt i metaller. Det krävs en viss energi för att jonisera en atom. Denna mängd energi kallas joniseringsenergi. Joniseringsenergin varierar mellan alla atomslag. Energin som kräv.. Läs vidar på Wikipedia

Se jonisera

Synonym till Jonisering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Folkmusik, Folio, Triangelpunkt, Skomakare, Platonism, Rusdrycker, Buga