Vad betyder Jonisera?

omvandla (en atom eller molekyl) till jon (se detta ord); bilda joner i (ett ämne); joniserande strålning strålning som alstrar joner när den passerar genom materia, till exempel radioaktiv strålning || -de

Synonym till Jonisera?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Arkiv, Antiproton, Startgrop, Reglerad, Presskorrektur, Reapris, Understucken