Vad betyder Jonisationskammare?

En jonisationskammare är en gasfylld detektor som används för att detektera joniserande strålning. Den är uppbyggd av en strömkälla och en kondensator som är omsluten av en gas. En partikel som passerar denna gas kan slå ut elektroner (jonisera), och på så sätt skapa ett jon-par (positiv jon + elektron som separeras vid lämplig spänning över kammaren). Då kondensatorn är laddad ko.. Läs vidar på Wikipedia

apparat som används för att påvisa röntgenstrålning och radioaktiv strålning

Synonym till Jonisationskammare?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Wakeboard, Axel, Speciell, Ingrodd, Privilegierad, Dilettanteri, Stekafton