Vad betyder Jon?

En jon är en atom eller molekyl som har ett överskott eller underskott av elektrisk laddning. Den enklaste jonen är protonen (en vätejon, en positiv laddningsenhet, H+). En negativt laddad jon, som har fler elektroner i sina elektronskal än protoner i atomkärnorna, kallas för anjon eftersom den attraheras av (positivt laddade) anoder; en positivt laddad jon som har färre elektroner än pro.. Läs vidar på Wikipedia

elektriskt laddad atom(grupp) eller molekyl(grupp) || -en; -er

Synonym till Jon?

elektriskt laddad partikel, laddad atom


Läs mer om "Jon" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Oneklig, Problematisk, Tabell, Puka, Tvekluven, Hantlangare, Yrkesbeteckning