Vad betyder Joller?

Joller är nästan alla de vokalisationer ett spädbarn gör. Undantagen är skrik, missnöjesljud, hicka och liknande. Joller är ett förstadium till talet. Med jollerperioden avses den prelingvistiska period som varar från födseln tills produktionen av det första riktiga ordet med mening, vilket brukar uppträda vid cirka ett års ålder. Omkringliggande tal formar den struktur av ljud och f.. Läs vidar på Wikipedia

småbarns försök att tala || jollret

Synonym till Joller?

småbarnsprat, lallande, pladder, babbel, pjoller, jolt


Läs mer om "Joller" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Solenergi, Ledarartikel, Minnestavla, Utkorad, Palpera, Trollius, Snabbtelefon