Vad betyder Joker?

Joker kan avse: Joker (spel) – produkt hos spelbolaget Svenska Spel Joker matningsautomatiken – ett arbetshjälpmedel som förhindrar vibrationsskador vid betongbearbetning Joker (kort) – ett specialkort i en kortlek Joker (film) – svensk film med bland andra Björn Skifs Joker kortspel – kortspel som går ut på att samla på sekvenser (kort ordnade efter valör) Joker (glass) – en gl.. Läs vidar på Wikipedia

ett extra spelkort (ersätter valfritt kort) || -n; jokrar

Synonym till Joker?

trumfkort; överraskning


Läs mer om "Joker" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sonorant, Heroiskhet, Prokaryot, Kalna, Anekdotisk, Fabriksprodukt, Instifta