Vad betyder Joint venture?

Ett joint venture (JV), samriskföretag eller samföretag (konsortium) är ett samarbete där företag går samman i ett nytt bolag för att kunna utveckla ett projekt tillsammans. Det har blivit vanligt inom fordonsindustrin där det handlar om gemensamma modeller eller att hitta en inhemsk partner vid etablering på en ny marknad. Det kan också röra sig om mycket stora projekt, där medverkan .. Läs vidar på Wikipedia

(engelska) samriskföretag gemensam verksamhet av två eller flera företag, ofta av olika nationalitet || ett j. v.

Synonym till Joint venture?

samriskföretag, samarbetsbolag


Läs mer om "Joint venture" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Anbefalla, Bombning, Sinologisk, Hundrade, Linkande, Rankighet, Reklamlapp