Vad betyder Johannesnycklar?

Johannesnycklar (Orchis militaris) är genom sin egendomliga blomform lätt igenkännlig och är som Sankt Pers nycklar en av de mest utmärkande växterna på Gotlands och Ölands ängar, men mindre vanlig. Den finns dessutom endast i östra Skåne och sydvästra Blekinge. Först några veckor efter Sankt Pers nycklar hinner den till full blomning. Växten kan bli ända till 1/2 m hög med störr.. Läs vidar på Wikipedia

en vildväxande orkidé

Synonym till Johannesnycklar?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Expeditionslokal, Salivation, Helt, Maniker, Slipprighet, Doft, Symtom