Vad betyder Jod?

För den hebreiska bokstaven, se Yod. Jod är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. Jod är dock det minst reaktiva grundämnet i denna grupp. == Historia == Jod upptäcktes av Bernard Courtois år 1811 i tångaska, som användes för utvinning av natriumkarbonat. Joseph Louis Gay-Lussac, som fick ta del av provet, konstaterade att det troligen var fråga om ett nytt gru.. Läs vidar på Wikipedia

ett grundämne; jämför halogen || -en

Synonym till Jod?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Avhoppare, Ontogenes, Orficism, Straffarbete, Bombasin, Sandwich, Boule